Maarten Janssen

Home

Research

Publications

YakwaSI

SIMuLLDA

OSLIN

CorpusWiki

Website Links


Sai Sai Catarina

Sai sai Catarina
Saia do mar venha ver Idalina
Sai sai Catarina
Saia do mar venha ver venha ver
Sai sai Catarina
Oh Catarina, meu amor
Sai sai Catarina
Saia do mar, saia do mar
Sai sai Catarina
Oh Catarina venha ver
Sai sai Catarina

back to list