Maarten Janssen

Home

Research

Publications

YakwaSI

SIMuLLDA

OSLIN

CorpusWiki

Website Links


Hê, hê, hê, hê

Hê, hê, hê, hê
Eu venci a batalha de Camujerê
Hê, hê, hê, hê
Eu venci a batalha năo posso morrer
Hê, hê, hê, hê
Capoeira de Angola me ajudou a vencer
Hê, hê, hê, hê

back to list