Maarten Janssen

Home

Research

Publications

YakwaSI

SIMuLLDA

OSLIN

CorpusWiki

Website Links


Vou Dizer a meu Senhô

Vou dizê a meu sinhô que a manteiga derramô
A manteiga n'era minha a manteiga é de Yoyô
Vou dizê a meu sinhô que a manteiga derramô
A manteiga do patrão caiu n`água se moio
Vou dizê a meu sinhô que a manteiga derramô
A manteiga do patrão caiu no chão derramô
Vou dizê a meu sinhô que a manteiga derramô
A manteiga do patrão Carapina do senhor...

back to list