Maarten Janssen

Home

Research

Publications

YakwaSI

SIMuLLDA

OSLIN

CorpusWiki

Website Links


Veja Veja

Veja’ veja’ veja’ veja’
Ai, ai, ai , ai, ai
La em baixo tem uma lagoa
Ai, ai, ai , ai, ai
La’ no alto com uma vista boa
Ai, ai, ai , ai, ai
La’ em baixo tem um mar para nadar
La’ em cima tem uma rua para passear
Ai, ai, ai , ai, ai

back to list